Grupa Pewnych Osób listy pisze... Cotygodniowy list do prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego.
Blog > Komentarze do wpisu

23 stycznia 2009

Linas Hakholim - prośba o ratunek

Rok 2009 będzie wyjątkowy pod względem upamiętnienia części przedwojennej społeczności Łodzi - społeczności łódzkich Żydów.  Obchody 65. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto przypomną o historii miasta, kolejny raz podkreślając jego niegdyś wielokulturowy charakter. Oprócz pamięci o męce i śmierci, istotna jest również pamięć o życiu.

Rewolucji 1905 roku nr19

Świadectw codziennego życia Żydów w mieście Łodzi na ulicach naszego miasta widać niewiele. Jedną z takich niewielu pamiątek jest przedwojenny, dość zniszczony lecz wciąż czytelny hebrajski napis Linat Ha-Holim (nazwa przedwojennej organizacji pomagającej biednym chorym) na frontowej elewacji budynku przy ul. Rewolucji 1905r. nr 19.
O potrzebie ratowania tego napisu mówiliśmy w marcu 2008 roku, (przy okazji niszczenia innego świadectwa wielokulturowej przeszłości Łodzi). Niestety, sytuacja do teraz nie uległa zmianie.
W związku z tym, w piątek 23 stycznia, złożyliśmy w kancelarii prezydenta Miasta Łodzi pismo z prośbą o pomoc w zachowaniu tego napisu. W załączeniu przedstawiamy również przykład zabezpieczenia tego typu pamiątek w Warszawie.

pismo do prezydenta 23I2009 napis w Warszawie

Zwróciliśmy się prośbą o podjęcie stosownych działań, by w porozumieniu ze służbami konserwatorskimi, zachować ten oryginalny i jedyny w swoim rodzaju ślad wielokulturowej przeszłości naszego miasta.

czwartek, 26 lutego 2009, grupa.pewnych.osob.lodz

Polecane wpisy

  • 7 kwietnia 2009

    Elżbieta Świderska: W odpowiedzi na zarzuty i żądania przedstawione w Państwa wystąpieniu, przesłanym do mnie w dniu 26 marca 2009 r., przekazuję w załączeniu w

  • 26 marca 2009

    W czwartek, 26 marca, złożyliśmy list w sprawie degradacji drzew w Łodzi w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sekretariacie dyr. Wrzosa. W piątek, 27 ma

  • 23 lutego 2009

    O potrzebie ratowanianapisu z budynku przy ul. Rewolucji 1905 roku nr 19 mówiliśmy w marcu 2008 roku , (przy okazji niszczenia innego świadectwa wielokulturowej

Komentarze
jeszczepolskaniezginela12
2018/03/09 13:11:40
Zezwól, by móc zainstalować aplikację tekst, który zapewne miał okazję przeczytać niemal każdy użytkownik smartfona. Nie zawsze jednak sprawdzamy, na co tak naprawdę wydajemy zezwolenie.

Odniesienie prawne

Aplikacje smartfonowe często wymagają od nas dostępu do danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej UODO) przyjmuje, że za dane osobowe uważamy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. W myśl tej definicji, danymi umożliwiającymi identyfikację osoby są: adres e-mail, adres IP, nick, login, nr telefonu, adres (lokalizacja). Oczywiście nie zawsze te informacje będą danymi osobowymi. Ważne jest to, w jakim kontekście one się pojawiają.
Jeśli jednak przy pomocy dostępnych narzędzi jesteśmy w stanie zweryfikować te informacje i dokonać identyfikacji osoby, mówimy wówczas o danych osobowych w rozumieniu ustawy. Jeśli natomiast do uzyskania odpowiednich narzędzi (np. oprogramowania informatycznego) potrzebne są dodatkowe koszty, czas czy działania, wtedy informacji tych nie uznajemy za dane osobowe.

Jak się chronić?

Jak więc chronić dane? Domyślne ustawienia urządzeń i aplikacji mobilnych powinny same być nastawione na ochronę prywatności użytkowników, a zgoda na aktywowanie usług geolokalizacyjnych powinna być poprzedzona świadomą zgodą użytkownika oraz powinna być możliwość cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Na szczęście te wytyczne w zasadzie wpisują się w obowiązującą w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych, a zatem właściciel/producent aplikacji ma obowiązek ochrony naszych danych i nie może ich wykorzystywać w zakresie większym, niż przewiduje to ustawa.

Wątpliwości? Rozwiej je u nas. Kancelaria Warszawa KPD Wiejak

Wobec przedstawionych zagrożeń ważne jest, by zagwarantować użytkownikom należytą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Wspomniane zagrożenia dla prywatności mają niebagatelny wpływ na utratę przez użytkownika kontroli nad obiegiem informacji o nim samym. Kluczowe jest więc, by ściągający aplikację sam mógł określić, które dane o nim mogą podlegać przetwarzaniu.
Grupa Pewnych Osób


Zamieść nasz button:
Grupa Pewnych Osób
Grupa Pewnych Osób
Grupa Pewnych Osób